OBS fiktion!

Nu har den första recensionen kommit och recensenten skriver följande:

”Författaren Tung Hermelin beskriver i ett porträtt av sig själv (mitt debutantporträtt, min anm.) hur hon under hela sin uppväxt skriftligen har dokumenterat sin omgivning och sitt inre liv. Jag antar att det ligger till grund för hennes roman och de trovärdiga ögonblicksbilder hon lämnar från både barndom och tonår.”

Varför blandar recensenten ihop mig med huvudpersonen Alice? Recensionen fortsätter: ”Som mest berör hon mig när hon beskriver sorgen i sitt liv då två till henne älskade personer går bort.” Nu antar recensenten inte längre, utan skriver ”sitt liv” som om romanen handlar om mitt, författarens liv, inte Alices och hon skriver vidare: ”Det känns i både språk och historia väldigt äkta.”

Tack kära recensent jag blir både glad och smickrad. Men skälet till att språket och historien känns äkta och trovärdig beror inte på att romanen är självupplevd utan förhoppningsvis på min förmåga som författare. Jag har skrivit fram en autentisk ton, Alices nostalgiska språk och skapat de händelser och minnen som gjort henne till den hon är. Min egen mormor var från Kalmar, behöver jag skriva mer? Kanske borde romanen ha stämplats i rött på pärmens framsida med orden: ”OBS fiktion!”

April 2012