Contemporary Collected Swedish Design at Iki-Ba and Midori.so Oct 28 – Nov 4, 2012


Inunder ställs ut i Tokyo

Omslag och grafisk form av Parasto Backman

Romanen Inunder handlar om existentiella frågor ur en ung kvinnas perspektiv. Genom att minnas och reflektera över sina erfarenheter söker hon livets mening och bearbetar sorgen efter att ha mist de två mest betydelsefulla personerna i hennes liv. Huvudpersonens sökande innebär också en uppgörelse med språkets artificiella karaktär. Samtidigt är romanen en hyllning till litteraturen. I boken ställs frågan om konstens betydelse i våra liv. Konsten fångar livets sublimitet och bildar därmed en bro mellan levande och döda. På så sätt får livet, genom konsten, en mening som överskrider vår dödlighet.

Bokens utformning speglar innehållet. Genom att trycka titeln Inunder på bokens svarta pärmar och låta bokstäverna lysa igenom ett transparent omslagspapper reflekteras ordets mening både i text och i bild. Själva titeln Inunder syftar på sökandet efter en djupare mening och pekar på tillvarons många plan under den uppenbara ytan. Den avlövade trädgrenen signalerar vinter och död, men också livets strävan och inneboende kraft. Bilden är enkel, samtidigt poetiskt och mångtydig. Kapitälbandets brandgula färg är en kontrast till den i övrigt sobra tonen och ger eko åt huvudpersonens kärleksfulla minnen i en tom värld.

Romanen fick ett varmt mottagande och recenserades i alla större tidningar i Sverige. Framförallt lyftes författarens språk som expressivt och poetiskt. Många recensenter nämnde också bokens utformning i mycket uppskattande ordalag. En recensent skrev: ”Parasto Backmans omslagsdesign är inte bara vansinnigt snygg, utan korresponderar också på ett kongenialt sätt med såväl romanens titel som dess innehåll.”[1]

Oktober 2012